MARTA SENSORIAL TAILERRAK | Eman izena!

Sei orduko tailer honetan Marta Marekek (Marta Sensorial) feltrozko etxe bat egiten irakatsiko digu. Tailerrak helduei zein haurrei (familiei) zuzenduta daude. | INFO+

Ikastaro bakoitzeko prezioak honakoak izango dira:

- Feltrozko memoria jolasa egiteko tailerra: 20 € (Helduak), 10€ (Haurrak).

- Tetris jokoa egiteko tailerra: 20 € (Helduak), 10€ (Haurrak).

- Feltrozko etxea egiteko tailerra: 80 € (Helduak).

Ordainketa egin ahal izango da:

- Kontu korrontea bidezko ordainketa:   ES37 3035 0126 68 1260054459. Adierazi mesedez zure izen-abizenak transferentziaren kontzeptuan.

- Bizum bidezko ordainketa: 616276017. Adierazi mesedez zure izen-abizenak.

Oarsoaldeak lehiakortasuna sustatzeko, enpresen garapenerako eta ekintzailetzarako laguntza/aholkularitza emateko programen kudeaketaren esparruko datuak tratatzen ditu, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen eta Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen arabera. Datu pertsonalak arloan eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, bai eta datuak tratatzeari mugak jartzeko edo aurka egiteko ere, Oarsoaldearen helbidera edo dpo-dbo@oarsoaldea.eus helbide elektronikora jakinarazpen bat bidalita. Halaber, informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gardentasun-ataria: www.oarsoaldea.eus.
Nire borondatez, OARSOALDEA, S.A.-ri nire argazki eta bideo irudien gaineko eskubideak uzten dizkiodala. OARSOALDEA, S.A.-k antolaturiko ekitaldi nahiz ekintzetan parte-hartzearen ondorioz lortzen diren argazki nahiz bideoen zabalkunderako eskubideak alegia. Ondorioz, OARSOALDEA, S.A.-k argazki eta bideo hauek zabaldu, erakutsi eta argitaratu ditzake edozein hedabidetan (Oarsoaldearen sare sozialetan, urteko txostenean, eta abar.) eta web orrian, komenigarria iruditzen zaion moduan eta beti ere, eskualdeko garapen agentziaren ekintzekin lotuta dagoenean. Argazki nahiz bideoetan azaltzen den pertsonak ezingo du kalte-ordainik ezta konpentsazio berezirik eskatu. Agiri honen bitartez, OARSOALDEA, S.A.k jakinarazten dio behean sinatzen duenari, argazki eta bideo hauek, lehen aipatu diren helburuetarako bakarrik erabiliko direla eta bestelako helburuetarako ez dituela erabiliko ziurtatzen du. Bestelako erabilera egiteko nahiz erabilera eskubideak zabaltzeko, inplikatuaren baimena eskatu beharko du berriz.